061 239 8455 kontak@eenstop.co.za

Eenstop Besigheidsdienste

Besigheidsdienste vir die sakeman

Entrepreneurskap in Suid-Afrika is ‘n groot uitdaging.  Om jou tyd en jou verantwoordelikhede te balanseer met die behoeftes van jou kliënte, jou personeel en ook jou bankbestuurder raak vir die meeste entrepreneurs net te veel!

Eenstop gebruik hul kennis, ondervinding en die nuutste tegnologie om die klein tot medium sakeman by te staan in alle aspekte van hul besighede en so jou maatskappy se wins te maksimaliseer!

Kontak ons..

Die administrasie van ‘n besigheid is gewoonlik die gedeelte van die besigheid wat die entrepreneur die meeste pla en ook die eerste ding wat verwaarloos word. ‘n Besigheid se administrasie is egter ‘n vertoonvenster van die tipe diens wat aan kliënte gelewer word.

Eenstop skep nie net tydelike oplossings vir die probleem nie, maar permanente oplossings wat vir die entrepreneur, sy werknemers en ook sy kliënte tot voordeel is.

Gelukkige werknemers en gelukkige kliënte skep ‘n gelukkige entrepreneur! Kontak ons vir meer inligting oor hoe Eenstop u kan help!

Kontak Eenstop vir :

 • Ontleding van bestaande administratiewe stelsels en prosesse
 • Identifisering van tekortkominge in stelsels en prosesse
 • Ontwerp en implementering van effektiewe en akkurate administratiewe stelsels en prosesse
 • Dataverwerking

Inligtingstegnologie (IT) is die gebruik van tegnologiese komponente wat nodig is om inligtingsverwerking moontlik te maak. In besonder is dit die gebruik van elektroniese rekenaars en rekenaarsagteware om data te stoor, herroep, verwerk, stuur, ontvang en beskerm vanaf enige plek en enige tyd.

Vir ‘n besigheid is data baie belangrik. So of dit kliënte se besonderhede is, jou produkte se besonderhede of jou finansiële data is, dit is uiters noodsaaklik om dit te stoor, maar net so belangrik om die data te kan herroep en te verwerk sodat die regte besigheidsbesluite geneem kan word.

Eenstop kan u help met die die proses deur verskaffing van rekenaars en ander hardeware, en ook verskaffing en implementering van sagteware stelsel.

Kontak Eenstop vir:

 • Identifisering van hardeware behoeftes
 • Aankope en implementering van hardeware stelsels
 • Indentifisering van sagteware behoeftes
 • Beplanning, aankoop en implementering van sagteware stelsels.
 • Dataverwerking
 • Intranet ontwerp en implementering (Sharepoint)
 • Huisvesting van webwerwe, eposse

Belasting is vir enige entrepreneur ‘n vloekwoord en niemand hou van belasting nie. Belasting is egter baie meer as net die jaarlikse vorm invul. Dit is ‘n besigheidsproses wat vanaf die besluitneming deurvloei na die aankope, spandering, fakturering, boekhouding en dan eers opeindig by die berekening en indiening daarvan.

As ‘n entrepreneur nie die hele proses beplan, monitor en akkuraat beheer nie, sal daar verrassings vir hom kom teen die einde van die finansiële jaar.

Eenstop help u nie net met die berekening en indiening van ‘n belasting nie, maar kan saam met u die hele proses deurtrap en beplan om sodoende enige verrassings te voorkom.

Kontak Eenstop vir :

 • Berekening en indiening van alle tipe belastings
 • Belasting-beplanning
 • Ontwerp en implementering van stelsels om belasting in tyd te kan meet en bepaal

Microsoft Excel is ‘n kragtige besigheid hulpmiddel wat in 98% van die besighede gebruik word. Entrepreneurs besef egter nie hoe kragtig en beheerbaar die sagteware is nie.

So indien jy sukkel met ‘n Excel leêr of jy wil iets doen maar weet nie hoe nie, kontak gerus vir die Excel spesialiste by Eenstop.

As jy dit kan dink, kan ons dit vir jou doen met Excel!

Kontak Eenstop vir :

 • Verbetering van bestaande Excel werksblaaie
 • Ontwerp en implementering van nuwe Excel werksblaaie
 • Dataverwerking en verslagdoening deur middel van Excel werksblaaie

Bemarking is BAIE meer as net die plaas van ‘n advertensie in die plaaslike koerant. Bemarking behels ook handelsmerkvestiging, kliënte verhoudingbestuur en ook interne bemarking. Bemarking is ‘n hele proses om nie net ‘n produk of diens te adverteer nie, maar u hele besigheid.

Eenstop kan u help met alle aspekte van bemarking. Vanaf die bemarkingsplan regdeur tot die plasing van advertensies, u besigheid se webwerf en handelsmerkvestiging.

Kontak Eenstop vir

 • Opdatering van bestaande webwerwe
 • Nuwe webwerf ontwerp
 • Facebook, Twitter, Youtube en ander sosiale media bemarking
 • Bemarkingsplanne
 • Ontwerp van Logo’s en ander materiaal soos besigheidskaartjies en briefhoofde
 • Ontwerp en plasing van advertensies
 • Handelsmerkvestiging

Prosesse is die gom wat enige besigheid aan mekaar hou. Administrasie prosesse, verkoopsprosesse, nadiensprosesse en aankoopprosesse is net ‘n paar voorbeelde.

Kliënte wil graag PRESIES weet wat hulle gaan kry as hulle besigheid met jou onderneming doen. As jou besigheid nie gedokumenteerde prosesse het nie, is die kans baie goed dat hulle iets anders gaan ontvang as wat hulle verwag het.

Eenstop kan u besigheid help om prosesse te beplan en te dokumenteer sodat u en u werknemers met gemak presies dieselfde diens kan lewer aan kliënte. Dit is die beste bemarking wat u kan doen!

Kontak Eenstop vir :

 • Nagaan van bestaande besigheidsprosesse
 • Ontwerp en implementering van effektiewe, bemarkingsgedrewe besigheidsprosesse

Boekhou is slegs die vaslegging van finansiële data. Dit raak eers werklik tot nut vir die besigheid as dit verwerk kan word in bestuurstate.

Die kenmerk van goeie bestuurstate is dat dit verstaanbaar en akkuraat is, maar ook dat dit die regte inligting aan die entrepreneur verskaf om die regte besluite in die besigheid te neem. Meeste boekhouprogramme wat besighede gebruik gee nie werklik die regte inligting deur aan die entrepreneur om daaglikse besigheidsbesluite te neem nie.

Eenstop kan u bystaan deur te sorg dat die regte data ingevorder word, maar net so belangrik dat die data reg verwerk en aangebied word in bestuurstate.

Kontak Eenstop vir :

 • Boekhouding
 • Bestuurstate
 • Begrotings en projeksies

Tot 87% van alle besighede het nie ‘n geskrewe besigheidsplan nie. ‘n Besigheidsplan is die padkaart van u besigheid en uiters noodsaaklik. ‘n Besigheidsplan gee ‘n entrepreneur ‘n algemene oorsig van sy besigheid en kan die entrepreneur help om perspektief te hou van waarheen hy oppad is, en hoe hy daar gaan uitkom.

Eenstop kan die entrepreneur bystaan met die opstel van ‘n besigheidsplan en begroting.

Kontak Eenstop vir :

 • Bemarkingsplanne
 • Besigheidsplanne
 • Begrotings
 • Hulp met aansoek vir finansiering

Telefoonnommer : 061 239 8455

Naam en Van (verpligtend)

Epos adres (verpligtend)

Kontaknommer

Onderwerp

U Behoefte